Att vara medveten om sin stil

Att vara medveten om sin stil

Genom hur vi ser ut och vilka kläder vi har på oss kommer vi alltid att ge ett intryck till den omgivning som vi befinner oss i. Speciella kläder eller accessoarer kan göra att människor direkt får en bild av oss om hur vi är som personer. Att hitta rätt kläder och rätt accessoarer kan också vara ett sätt för oss att uttrycka oss och att förmedla något till omvärlden. Men för att kunna göra detta på ett bra sätt behöver vi vara medvetna om vilka signaler de kläder vi har på oss sänder ut. Här kommer därför några tips på vad man kan tänka på när det kommer till att välja rätt kläder och accessoarer för att skapa en stil som kan förmedla det vi vill.

Accessoarer

Olika typer av accessoarer kommer att förmedla olika saker till den omgivning vi har runt omkring oss. Något som har blivit väldigt populärt de senaste åren är trådlösa hörlurar och detta är ett inslag man kan se hos människor överallt runt om i samhället. Trådlösa hörlurar kan ge en bild av oss till omgivningen som medvetna och som några som hänger med i tiden och har ett intresse för teknik och det nya. Detta är minst sagt positiva attribut som de flesta nog skulle vilja förknippas med och trådlösa hörlurar kan därför vara ett sätt att ge detta intryck. Utöver detta så är det ju också ett fantastiskt sätt att göra musiken till en levande del av vardagen och många upplever nog att den musik det kan spela genom sina trådlösa hörlurar bidrar till att göra dagarna så mycket bättre. För många är därför denna accessoar ett måste.

Kläder

Våra kläder säger kanske mer än vi tror om vilka vi är som personer och vilken bild vi ger av oss själva till de vi har runt omkring oss. Till exempel kan tröjor med olika tryck bidra till att förmedla saker som politiska budskap till den omgivning vi har runt omkring oss. Att därför vara medveten om vad vi tar på oss och varför kan bidra till att människor uppfattar oss på det sätt vi vill förmedla oss själva. Här kan det vara bra att tänka till kring vilken känsla vi vill förmedla med våra kläder också. Ljusa kläder eller kläder med mycket färger det kan tala om att du är en person som är utåtriktad och glad och tar livet positivt. Lite mer diskreta färger skulle kunna förmedla en signal om att du är någon som tänker efter och en reflekterande person. Oavsett vilket ska man självklart ha på sig de kläder som man själv trivs i och tycker om. Nog för att det kan vara roligt att experimentera, men man ska inte bry sig alltför mycket om vad de människor som finns runt omkring egentligen tycker om ens stil.kale