Vad består en modecykel av?

Vad består en modecykel av?

Teorin om modecykler förklarar i stora drag hur trender kommer och går. En modecykel består enligt de flesta teorier av fem olika steg.

Teorin om modecykler används bland annat av människor som jobbar med att förutse modetrender. Som teori betraktad rör den sig på en ganska övergripande nivå. Det går visserligen att använda teorin för att förklara hur enskilda plagg eller klädmärken ökar i popularitet för att sen dala. Teorin funkar dock bättre som ett instrument för att beskriva stora modecykler på makronivå. Ur det perspektivet är en modecykel relativt lång, till exempel skulle man kunna se slutet av 60-talet fram till början av 80-talet som en modecykel. Här ska vi dock beskriva modecykeln i termer som ligger på en mer vardagsnära nivå.

Modecykelns fem faser:

  • Introduktion – Den ”hippaste” fasen. Här bärs stilen eller plaggen av kändisar och de börjar långsamt synas för allmänheten. Plaggen tillverkas i små upplagor och är dyra.
  • Ökning – Nu produceras stilen i större upplagor, sjunker i pris och blir tillgängliga för allmänheten. Kopior börjar tillverkas.
  • Peak – Stilens popularitet är som störst. Tillverkarna konkurrerar om att sälja plaggen för så konkurrenskraftiga priser som möjligt vilket lägger grunden för nästa fas där stilen börjat tappa sin lyskraft.
  • Avmattning – Konsumenterna har tröttnat på stilen och plagg ur den börjar säljas till rea-priser. Människor som fortsätter bära plaggen framstår alltmer som ur fas i takt med att tiden går.
  • Utdöd – Stilen är utdöd när det inte längre går att köpa plagg av den i några affärer.

Tidlösa plagg

Modecykler i all ära men vissa plagg är helt enkelt tidlösa. Ta till exempel den typ av stryk- och vädertåliga kläder som är bra att ha om du ska spendera tid i naturen. Jag vågar påstå att om du ska tillbringa lång tid på en vandring eller i extrema väderförhållanden kommer det ganska snabbt spela mindre roll hur du ser ut. Snarare är det viktigt att dina kläder är varma och sköna. Nu behöver det ena, som tur är, inte utesluta det andra. Det går till exempel att hitta vandringskängor som är både snygga och av hög kvalitet. På den föregående länken kan du hitta vandringskängor i olika prisklasser, färger och stilar som håller dina fötter varma och torra även under de mest extrema förhållanden.

En del av modeteorin

Teorin om modecykler är en del av fältet modeteori. Ett teoretiskt fält som syftar till att förklara och beskriva vilken typ av inflytande mode har i samhället. De som forskar inom ämnet angriper i och med det många olika typer av frågeställningar som sträcker sig över olika ämnesdiscipliner. I och med det söker de exempelvis förklaringar till frågeställningar om hur och varför modetrender skapas och var de börjar.kale